Startpakke for samskaping

Velkommen!

Startpakke i samskaping er et kurs for dere som har lyst til å teste ut og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når vi arbeider samskapende. Vi arbeider samskapende når vi inviterer innbyggere inn for å løse utfordringer sammen med oss.

Å arbeide samskapende er et håndverk. Det er kombinasjonen av teori, gode verktøy og testing i praksis som gjør at du lærer og erfarer, og på den måten blir en tryggere og dyktigere håndverker. Verktøyene og metodene i startpakken er utformet som oppgaver, slik at du lett kan teste dem ut i ditt bibliotek. I startpakken finner du noen av de favorittverktøyene og metodene som deltakerne i prosjektet Biblioteket som samskaper (2018 – 2020) har testet ut med gode resultater.

Rekkefølgen på oppgavene følger fasene i en samskapingsprosess: fra problemløsning, ideutvikling, ideutvelgelse til prototyping. Dette er et kurs hvor du kan velge å følge fasene og løse oppgavene i rekkefølge, eller du kan fritt velge de enkelte verktøyene som til enhver tid er mest relevante for deg og ditt bibliotek. Under fanen «Materials» finner du utskriftsvennlig versjon av hver oppgave.

Vi håper at startpakken inspirerer deg til å begynne å løse enkelte utfordringer biblioteket og lokalsamfunnet står ovenfor sammen med innbyggere, lokale lag og foreninger og andre enheter i kommunen.

Tilbakemeldinger eller spørsmål til startpakken kan sendes til britt.ellingsdalen@rogfk.no eller oystein.stabell@innlandetfylke.no.

Lykke til!