Står du fast? Reflekterende team

Står du fast med en oppgave eller et prosjekt? Da kan denne samtalemodellen hjelpe deg å komme videre. Metoden gir en ramme for å lytte og lære gjennom strukturerte tilbakemeldinger.

Illustrasjon av fem personer som snakker sammen

DU TRENGER

  • Minst 3 samtalepartnere (4–5 er ideelt) i minst 30 minutter
  • Noe å skrive på og med (gjerne en tavle/flip-over)

METODE

1. Du har en konkret utfordring som du trenger hjelp med å løse.

Eksempel: Du sliter med å komme i gang med å skrive en prosjektsøknad, du er urolig for et møte du skal lede eller du har for mange løse tråder i et prosjekt og klarer ikke å prioritere.

2. Samtalepartnerne tildeles definerte roller.

Rollen bestemmer hvilke oppgaver den enkelte skal ha i samtalen:

  • SAMTALEKONSULENT – leder samtalen, ansvar for framdriften.
  • AKTØR – eier utfordringen som dere skal snakke om.
  • REFLEKTERENDE TEAM (1–3 personer) – lytter og gir innspill. I de tilfellene dere bare er 3 personer, deltar SAMTALEKONSULENTEN også i den reflekterende gruppa.

Medarbeidere som ikke trives med å få oppmerksomhet, kan oppleve denne samtalemodellen som konstruert og ubehagelig til å begynne med. Legg vekt på at samtalerommet er en prestasjons- og konkurransefri arena. Det finnes ingen dumme spørsmål.

3. Med hjelp fra SAMTALEKONSULENTEN definerer aktøren en konkret utfordring .

  • SAMTALEKONSULENTEN skriver utfordringen ned, gjerne på en tavle/flip-over.
  • SAMTALEKONSULENT OG AKTØR snakker om utfordringen. De andre lytter.

Tale- og lytte­posisjon er grunnleggende for denne samtalemodellen:
Når snakker du, når lytter du? 

AKTØREN snakker kun med SAMTALEKONSULENTEN. Den REFLEKTERENDE GRUPPA snakker kun med hverandre. SAMTALEKONSULENTEN er den eneste som kan henvende seg alle veier.

4. DET REFLEKTERENDE TEAMET diskuterer utfordringen seg imellom.

AKTØREN er tilskuer, og skal verken snakkes til eller snakke selv.

Unngå speiling. Det skal handle om AKTØRENs utfordring, så prøv å holde deg selv utenfor samtalen. Unngå å si: «Dette minner meg om da jeg …» eller «Da vi var oppe i et tilsvarende problem …». Defor – uttrykk deg heller generelt: «Denne måten å reagere på kan føre til …» eller «En alternativ måte å løse problemet på kan være …».

5. AKTØR OG SAMTALEKONSULENT snakker om innspillene fra det reflekterende teamet.

AKTØR reflekterer over neste skritt: Hvilke konkrete handlinger skal gjennomføres for å løse problemstillingen? SAMTALEKONSULENT skriver de konkrete aksjonene ned i en handlingsplan som AKTØREN skal følge opp.

REFLEKSJON

  • Hva lærte du i løpet av denne samtalen?
  • Fikk du et annet perspektiv på problemstillingen enn du hadde fra før?
  • Fikk dere som gruppe et nytt perspektiv?

NESTE SKRITT

Du er klar til å utføre de konkrete handlingene som kan løse den utfordringen du har. Lykke til!