Hva skal dere samskape om? Finn felles grunn

Du har sett deg ut en eller flere mulige samskapingspartnere. Nå trenger du å vite om de er interessert i å samskape med deg og hva dere i så fall skal samskape om. En uformell kaffeprat kan være det du trenger for å komme i kontakt med lag, foreninger og enkeltpersoner.

Illustrasjon av hender og tre kaffekopper

Du trenger

  • En person eller flere du vil snakke med
  • En møteplass der begge/alle føler seg vel
  • Et tema som dere har felles interesse av
  • Kaffe og noe å bite i

Kanskje dere skal møtes et annet sted enn din arbeidsplass?

Begrepet kommune-utvolvering beskriver kommunalt ansatte som beveger seg ut fra institusjonene og møter innbyggere på mer nøytral grunn. Kommune-utvolvering er et viktig skritt videre på veien fra medvirkning til likeverdig samskaping.

Metode

Før du inviterer, må du ha klart for deg hva du inviterer til – hva skal dere snakke om?

Den første praten vil vanligvis handle om å finne ut om dere har et felles mål eller ønske, en felles problemstilling; det vi kan kalle et «felles tredje». Eksempler på et felles tredje er ensomhet, fattigdom, digitalt utenforskap. Målgrupper og løsninger skal dere utarbeide senere. Nå er formålet å finne ut om dere har en felles problemstilling som dere ikke kan løse alene. 

Pass på at du ikke posisjonerer deg selv ved enden av bordet når dere møtes. Dere møtes på lik fot, og sitter sammen ved det runde bordet.

Slapp av!

Du har tatt kontakt med en utvalgt person fordi du tror dere har et felles mål. Du er nysgjerrig på hva denne personen tenker om dette målet, og åpen for å høre om det. Den du møter har sagt ja til å snakke med deg, og er sannsynligvis like nysgjerrig som du.

Refleksjon

  • Hvordan kan dere gjennomføre en meningsfull samtale om en felles problemstilling?
  • Hvordan trekker du samtalen tilbake til den felles problemstillingen, hvis dere begynner å diskutere løsninger?

En kaffeprat trenger ikke mye forberedelse, men hvis du er usikker på om den du har invitert vil forstå hva du vil, kan du forberede deg ved å lage en pitch der du forklarer hvorfor du har invitert akkurat hen, og hva du tenker at dere kan få ut av å samarbeide.

Neste skritt

Oppsummer og sørg for at dere har en felles forståelse før dere skilles. Hva er neste skritt? Hvem har ansvar for hva?