Start og avslutt et møte: innsjekk og utsjekk

Hvordan starter du et møte på en måte som gjør at alle føler seg velkomne og at deres bidrag er viktig? Hvordan avslutter du et møte slik at alle får mulighet til å gi tilbakemelding på prosessen og vet hva som er neste skritt? 

Her får dere tips til noen innsjekk- og utsjekksøvelser som fungerer i nesten alle sammenhenger.

Innsjekk

Å starte møtet med en kort innsjekkøvelse som lar deltakerne legge fra seg ting de var opptatt med før de kom, er en god start på ethvert møte. De tar ikke mange minutter, men gir dere en best mulig start på det dere skal løse sammen. Det finnes en mengde ulike øvelser, avhengig av hva du ønsker å oppnå. En øvelse kan hjelpe deltakerne med å bli bedre kjent, en annen kan samle dere om problemstillingen dere skal løse, mens en tredje kan sørge for at dere får opp energien.

Mange innsjekksøvelser tar utgangspunkt i at dere samles i en sirkel i rommet (stående, eller sittende uten bord), hvor ingen telefoner, pc og andre ting blir med. Det kan føles litt uvant de første gangene, men er en fin måte å skape en fellesskapsfølelse på.

Utsjekk

Ved slutten av et møte er det også lurt å bruke noen minutter til å lukke prosessen og koble seg av. Et eksempel kan være noe så enkelt som å ta en runde hvor hver og en enten muntlig kan si hvordan dagen/møtet har vært (enklest), eller gjennom at du ber dem skrive ned tre ting de tar med seg tilbake fra møtet. Det kan være tre gode tips, eller tre ulike ting, eks. 1: dette likte jeg, 2: dette lærte jeg, og 3: dette skal jeg ta tak i når jeg er tilbake på jobben/i min organisasjon.

Du finner flere tips til å avslutte et møte på en god måte i metoden Ta rollen som fasilitator.

TIPS! Alle temaer og problemstillinger som åpnes (tas opp) i løpet av møtet, bør også lukkes. Ikke la spørsmål bli hengende i løse luften. Noen ganger holder det å si at «dette tar vi opp igjen ved en annen anledning» eller «dette er ikke rett forum for å løse akkurat denne problemstillingen».

Refleksjon

  • Hvordan ble møtet når dere tok dere tid til å sjekke inn og sjekke ut?
  • Gjorde det noe med tilliten i gruppa og måten dere jobbet sammen etterpå?