Les mer om samskaping

Samskaping for nybegynnere

Hvem skal dere samskape med? Nettverkskart

Selg inn idéen din – pitch

Lag en sjekkliste – I do art

Lag en kjøreplan – dreiebok

Ta rollen som fasilitator – gamemaster

La idéene myldre – idédugnad

Planlegg baklengs – Backcasting

Ta brukerens perspektiv – brukerreisen

Står du fast? Reflekterende team

Test idéen din – prototyp

Tilbake til kurs