Faser i en samskapende prosess

Samskapende prosesser følger sjelden en rett linje. Fasene nedenfor er veiledende – veien blir til mens du går.

Tilbake til kurs