Hvem skal dere samskape med? Nettverkskart

Noen ganger ser vi oss blinde på omgivelsene. Er det personer, grupper eller institusjoner i lokalmiljøet som dere ikke har relasjoner til eller samarbeid med i dag? Nettverkskart er et hjelpemiddel til å tenke bredere og få oversikt over mulige samarbeidspartnere.

Person og gigantisk blyant foran nettverkskart

DU TRENGER

  • 1-2 timers workshop med kolleger
  • Gule lapper
  • Tusjer
  • Tavle eller flip-over

METODE

Nettverkskartet tegnes opp på tavle / flip-over. Forklar fordeltakerne hva som er formålet med workshopen.

Bibliotekets nettverkskart

Individuelt

Hver enkelt får en bunke post-it-lapper, en tusj og 10–15 minutter til å skrive ned alle tenkelige personer, grupper og organisasjoner som biblioteket har en eller annen relasjon til.

Kun én samarbeidspartner per lapp!

  • Hvem har du selv kontakt med i arbeidshverdagen?
  • Er det noen du kunne tenkt deg å ha kontakt med, som du ikke har i dag?
Mange post it-lapper med bibliotekets relasjoner (personer, grupper, organisasjoner)

Noen ganger ser vi oss blinde på omgivelsene. Er det institusjoner, grupper, personer i lokalmiljøet som dere ikke tenker på som en del av bibliotekets nettverk i dag? Dette er en god anledning til å tenke «utenfor boksen».

Det største potensialet ligger i ytterkantene av nettverkskartet. Organisasjoner og grupper som vi tenker at vi har lite til felles med, kan være nettopp de samarbeidspartnerne vi trenger for å skape noe nytt eller nå ut til nye innbyggergrupper.  Dette kan vi kalle styrken i svake bånd:

Svake relasjoner har en sterk effekt med tanke på å skape forandring og utvikling

Sterke relasjoner har en svak effekt med tanke på å skape forandring, og kan tvert imot være med på å fastholde organisasjonen i samme spor.

I gruppa

Én og én presenterer sine forslag ved å klistre dem opp på nettverkskartet: de dere samarbeider tett med klistres mot midten, de dere har svakere bånd til settes lengre ut. Plasseringene justeres underveis. Hvis samme partner foreslås av flere, lim lappene oppå hverandre.

I de fleste tilfeller vil plasseringen gå av seg selv, men hvis dere trenger hjelp til å plassere aktørene, så vurdér: Hvor mye tid bruker dere på denne samarbeidspartneren? Er det en høy grad av gjensidig tillit og utveksling av tjenester? Er det et organisert samarbeid?

Post it-lapper med bibliotekets relasjoner plassert på nettverkskartet etter hvor tett samarbeidet er.

Ta vare på nettverkskartet! Ta et bilde av det eller renskriv det inn i den vedlagte malen. Heng det gjerne opp på veggen.

For å etablere et samarbeid med aktører dere har svake bånd til, må du være forberedt på å argumentere for idéene og for biblioteket på en annen og mer grunnleggende måte.  En effektiv måte å forberede seg på, er å lage en pitch.

REFLEKSJON

  • Er det aktører i utkanten av nettverkskartet som det kunne være interessant å snakke med?  
  • Hvordan kommer dere i kontakt med dem?
  • Hvordan får dere dem til å ønske å bidra med sine synspunkter og samarbeide med biblioteket?

NESTE SKRITT

Hvordan kommer du i kontakt med aktører i nettverkskartet som du ikke kjenner fra før? Første skritt kan være å invitere til en uforpliktende kaffeprat.