Gjennomføringsfasen

I gjennomføringsfasen gjennomføres aktivitetene i prosjektet i henhold til søknaden. Prosjektlederens rolle i denne fasen er å styre prosjektet slik at det leverer det som skal leveres, enten det er nye brukervennlige tjenester, organisasjonsutvikling eller annen type utvikling.  Hensikten med et prosjekt er at det skal levere en eller flere leveranser, og fokuset til prosjektorganisasjon må være på leveransene.

Formålet med prosjektstyring er:

  • å sette i gang og drive aktivitetene som skal føre til fremdrift i prosjektet,
  • å sikre korrekt status fortløpende i prosjektet,
  • å synliggjøre risiko, forventninger, avvik og endringer i prosjektet underveis,
  • å sikre at prosjektet leverer leveransene på avtalt tid, rett kvalitet og kostnad.