Fremdriftsplan

Det er viktig å ha en framdriftsplan. Denne vil gi deg en god oversikt over framdriften i prosjektet og hjelpe til med å holde oversikt over ulike oppgaver og milepæler for prosjektet.

Framdriftsplanen bør inneholde en plan for oppgavene du og andre samarbeidspartnere skal gjennomføre underveis, med tidsfrister. Framdriftsplanen bør være realistisk med tanke på tidsbruk. Det er viktig at målene du har satt deg kan finnes igjen i framdriftsplanen. Planen bør inneholde hele tidsløpet fra planlegging i starten, til sluttrapportering og videreføring av prosjektet til slutt.

I emnet prosjektstyringsmetoder og verktøy finner du tips til ulike prosjektverktøy som kan hjelpe deg når du skal lage en fremdriftsplan.

Illustrasjon av en kvinner som sitter i en lenestol ved siden av et bord med en åpen bærbar pc. På hodet har hun hodetelefoner med mikrofon. Hun har en katt på fanget, og en kopp i hånda. Illustrasjonen skal vise at hun snakker med noen via den bærebare pcen.