Før du skriver søknad om prosjektmidler

I del 1 av nettkurset om prosjektarbeid i bibliotek, lærer du om de tingene du må ha klart før du skriver en søknad om prosjektmidler. Denne delen er satt sammen av 3 emner: et prosjekt blir til, budsjett og økonomistyring og brukermedvirkning.

Før du skriver søknad om prosjektmidler må du ha fundamentet på prosjektet på plass. Du må vite hvilke behov prosjektet skal løse og hva biblioteket ønsker å oppnå med prosjektet. Dette lærer du om i emnet «Et prosjekt blir til».

Emnet budsjett og økonomistyring handler hvordan du jobber med budsjett og regnskap, både før prosjektet starter, underveis og etter at prosjektet er avsluttet. Denne delen er delt opp etter hvem som har ansvar for økonomistyringen i ulike deler av prosjektet.

Det siste emnet handler om hvorfor det kan være nyttig å ta i bruk metoder for brukermedvirkning i prosjekter. Emnet gir også en kort beskrivelse av aktuelle metoder som tjenestedesign, samskaping og smidig prosjektmetodikk.