Hvordan lese utlysningen

Du må alltid lese utlysningen nøye. Den vil fortelle deg hvem som kan søke, og hva det kan søkes midler til. Det er viktig at prosjektet ditt samsvarer med formålet i utlysningsteksten.

Utlysningen vil også si noe om hvor mye midler det kan søkes om, hva midlene kan brukes til og ikke minst hva de ikke kan brukes til.

En utlysning vil som regel også si noe om hvordan prosjektsøknadene blir prioritet. Da er det lurt å framheve hvordan ditt prosjekt samsvarer med prioriteringene, slik at nettopp din søknad blir vurdert høyt. Nedenfor ser du et eksempel på hva Nasjonalbiblioteket legger vekt på i prioritering mellom søkere i utlysning av midler til bibliotekutvikling for 2024. Prioriteringene kan variere fra år til år, så du må alltid lese den siste og gjeldene utlysningen nøye.  

I Nasjonalbibliotekets utlysning av midler til bibliotekutvikling for 2024 skriver de følgende om hva de legger vekt på i prioritering mellom søkere:

  • Prosjektets
    • nyhetsverdi: nye tilbud, nye samarbeidsformer eller metoder som ikke er prøvd ut i andre bibliotek
    • anvendelighet: resultatene bør kunne være nyttige for andre bibliotek
  • Planer for kunnskapsoverføring og formidling av erfaringer som kan komme andre til gode
  • God bevissthet om muligheter for oppfølging etter prosjektperioden
  • Forankring i plandokument – lokalt eller regionalt
  • God bevissthet om og involvering av målgruppe for prosjektet
  • Gjennomføring i samarbeid med andre bibliotek eller institusjoner dersom det er relevant

Den totale summen det søkes om er ofte høyere enn det som faktisk er tilgjengelig. En god prosjektsøknad øker sannsynligheten for at akkurat ditt prosjekt får tildelt midler.

For å få tildelt midler er det viktig at andre forstår hva du vil oppnå med prosjektet, og hvordan du vil oppnå det. Det kan derfor være lurt å få noen som ikke har vært involvert i søknadsskrivingen til å se over søknaden før du sender den inn. Ikke vær redd for å ta kontakt med andre i kommunen eller fylkeskommunen som kan se over søknaden.  Kanskje kan de komme med gode innspill.