Når prosjektet er avsluttet

Når alle aktiviteter i prosjektet er gjennomført og avslutta, er det fortsatt litt arbeid igjen før hele prosjektet er avslutta. Den siste delen av kurset handler om denne fasen av prosjektet, og består av temaene: evaluering av prosjektet, sluttrapport og realisering av prosjektet – fra prosjekt til drift.

Evaluering er en viktig del av et prosjekt, og gjøres før en eventuell sluttrapport skrives. Gjennom evalueringsfasen avdekkes hva som har gått bra og hva som kunne vært bedre. En god evaluering peker ut veien videre, etter prosjektet.

Når evalueringen er gjennomført, skal det skrives en sluttrapport. I kurset får du gode tips til hva som bør med i en god sluttrapport.

Nå når selve prosjektet er avsluttet, er det på tide å realisere prosjektet. Å realisere et prosjekt betyr å innkassere gevinstene for de tingene man har sagt i søknaden, at man ønsker å oppnå. Planleggingen av gevinstrealiseringen starter allerede i planleggingsfasen av prosjektet og er prosjekteiers ansvar.  For at bibliotekene ikke skal miste mange av gevinstene av prosjektarbeid, er det viktig å planlegge for overføring til drift og videre utviklingsarbeid i biblioteket.