Synleggjering og marknadsføring

Her finn du ressursar om synleggjering av biblioteket og biblioteket sine tenester, samt utadretta marknadsføring og kommunikasjon.