Plakatutstilling og litteraturliste- Skeivt kulturår

Nasjonalbiblioteket tilbyr plakater med ulike kulturellhistoriske tema til å stille ut i biblioteket

Nasjonalbibliotekt tilbyr plakatar med ulike kulturellhistoriske tema til å stille ut i biblioteket. Du kan tinge desse gratis frå Nasjonalbiblioteket

Skeivt kulturår 2022

Skeivt kulturår 2022

Med denne fargesterke plakatserien ønskjer Nasjonalbiblioteket å tilby alle folkebibliotek og fag- og forskingsbibliotek eit høve til å markere Skeivt kulturår 2022

Plakatserien kan stå for seg sjølv eller vere eit bakteppe for relevant materiale frå eiga samling. Serien er utforma av Superultraplus Designstudio.

Vi tilbyr plakatane både på nynorsk og bokmål, så hugs å kryss av for den målforma du ønskjer.

Nasjonalbiblioteket deler samstundes nokre litteraturtips knytt til den skeive kulturhistoria (lista er ikkje uttømande).