Designverktøy – Kurs i Canva

Et kurs som gir deg kunnskap om et enkelt designverktøy til bruk for å produsere informasjons- og markedsføringsmateriell

Velkommen til kurs i Canva!

Bakgrunnen for kurset er å gjøre det enkelt for deg å ta i bruk Canva. Kurset inneholder derfor det mest nødvendige, og er ikke en komplett gjennomgang av Canva. Dette er valgt bevisst for å gjøre kurset mest mulig matnyttig.

Målet med kurset er å vise deg et enkelt verktøy som kan være til hjelp for å gjøre produksjon av informasjons- og markedsføringsmateriell lettere, men også heve kvaliteten på det som produseres.

logo til rogaland fylkeskommune

Kurset er utviklet av Klepp bibliotek på oppdrag fra Rogaland fylkesbibliotek.

Publisert: mars 2020

Kurset inneholder

  • 17 Leksjoner