Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)

Studiet er rettet mot deg som jobber i biblioteksektoren og har behov for faglig oppdatering eller deg som ønsker en relevant videreutdanning for å kvalifisere til stillinger ved bibliotek.

Videreutdanning

Studiet er rettet mot deg som jobber i biblioteksektoren og har behov for faglig oppdatering eller deg som ønsker en relevant videreutdanning for å kvalifisere til stillinger ved bibliotek.

Studieform

Studiet er nettbasert. Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, samtaler, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium. I flere av emnene vil du jobbe i grupper med arbeidskrav. Webinarene foregår på dagtid.

Studiet tar inn studenter både høst og vår. Frist for søknade til våren er 1. november

Studiet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng. Du kan ta hele studiet eller enkeltemner fra programmet.

Hva lærer du?

Studiets emner bygger på en lang fagtradisjon som har søkt å gjøre kunnskaps- og kulturproduksjon mest mulig tilgjengelig gjennom utvikling av samlinger, informasjonssystemer og formidlingspraksiser.

Vesentlig kompetanse innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap er i dag å kunne vurdere troverdighet og relevans i et enormt og digitalt medie- og informasjonslandskap, og å stimulere til en bred og mangfoldig bruk av kulturen gjennom aktiv formidling.

Kunnskapen du tilegner deg gjennom videreutdanningen, vil være relevant for arbeidsoppgaver i institusjoner med tydelige samfunnsoppdrag, basert på gjeldende kultur-, medie- og kunnskapspolitikk, men også i private virksomheter med behov for god og effektiv informasjonsflyt.