Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg

Dokumentasjon og resultater fra prosjekt om innbyggertorg og bibliotek til fri benyttelse

Prosjektet “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg” er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Indre Østfold kommune. I prosjektet har de analysert og sett på hva som ligger i en samorganisering og analysert innbyggerne og de ansattes forhold til innbyggertorg. Et resultat av prosjektet er fire ulike modeller for samorganisering.

Resultatet fra prosjektet er nyttig for andre som jobber med samorganisert eller har en omorganisering i vente enten du
er bibliotekar, servicearbeider i kommunen, leder, kommuneadministrasjon eller politiker.

Prosjektet er støttet utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.