Digitalt påfyll : Kartlegging av folkebibliotekene

Marius Græsby, seniorrådgiver ved fylkesbiblioteket i Innlandet presenterer en ny kartlegging gjort av Innlandet fylkesbibliotek og funnene så langt

Alternativ statistikk for å se utfordringer og muligheter.

Fylkesbiblioteket i Innlandet gjennomførte i 2023 en kartlegging av folkebibliotekene i eget fylke og utarbeidet en statusrapport. Alle fylker har etter hvert gjennomført samme kartlegging, og til sammen gir det et godt bilde av situasjonen i folkebiblioteksektoren. 

Kartleggingen utfyller og belyser andre områder enn det som kommer fram i den nasjonale bibliotekstatistikken. 

Videoen er et opptak fra 14. mars 2024

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Påfyllene kan ses i opptak på Bibliotekutvikling.no