Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Litterære pusterom – Shared Reading i bruk

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Målet for dette prosjektet er at Shared Reading-metoden tas i bruk av bibliotek, slik at lesestunder for økt livskvalitet kan tilbys nye målgrupper. Lesestundene ses som et ledd i å […]

Prosjekteier: Meløy bibliotek

Samlet støtte: 12 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Mål: – å ta formidlingen ut av bibliotekrommet – å nå den målgruppa som er mest vanskelig å få tak i: ungdommen, 8. trinn – å møte ungdommen der de […]

Shared reading for ungdom

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Sandefjord bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Målet for tiltaket er å vere med på å betre den psykiske helsa for ungdom i Sandefjord kommune og opne opp litteraturen for dei som kanskje ikkje les så mykje […]

Aktiv formidling i Rogaland 2023

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 125 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Å få flere til å lese og gjøre litteraturen og biblioteket synlig på nye arenaer i Rogaland. Resultatmål: Økt utlån i folke og skolebibliotekene i Rogaland Flere aktive lånere i […]

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 225 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Gjennom metoden shared reading/litterære pusterom ønsker vi å legge til rette for at ungdom får møte litteratur på ulike arena, både i og utenfor klasserommet – også med et annet […]

Prosjekteier: Nissedal bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Vi ønsker å videreutvikle prosjektene vi er i gang med («Lyrikk til alle – kreativ lyrikkformidling» og «Gjør døren høy, gjør porten vid. Folkebiblioteket med litteraturformidling inn i kirken»). Vi […]

Ut av bibliotekrommet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Surnadal bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: -Auke bibliotekpersonalet sin kompetanse innan formidling av litteratur -Bringe biblioteket og litteraturformidlinga ut av bibliotekrommet -Nå nye brukarar gjennom lesegrupper og sosiale medier -Formidle litteratur og gje litteratur-opplevingar til grupper […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Fylkesbibliotekene skal bidra til at folkebibliotekene styrker sin formidlingskompetanse, slik at de når et mangfold av mennesker gjennom rollen som kunnskapsaktør og som tilretteleggere for lesing, opplevelser og deltakelse. I […]

Leselyst skaper vi på morsmålet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Innbyggere med et annet morsmål enn norsk er prosjektets hovedmålgruppe. Om vi skal ta alvorlig samfunnsoppdraget om å tilby et likeverdig tilbud til alle innbyggerne, bør vi å styrke tilgangen […]

Valdres Litteraturfest

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Nord-Aurdal bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet med tiltakene i søknaden er å nå nye lesere, brukere og deltakere på Valdres litteraturfest 2022 ved samtlige folkebibliotek og biblioteket på Valdres vidaregåande skule. Effektmål: • Øke utlånsstallene […]