Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Samlet støtte: 1 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet for tiltaket er å styrke biblioteka i Møre og Romsdal sin innsats for å nå ut med lesing og litteratur hos dei yngste barna, og at biblioteka har ressursar […]

Prosjekteier: Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Tiltaket har som mål å auke formidlingskompetansen hos bibliotektilsette og nå ut til ungdom som elles ikkje aktivt søker til biblioteket i dag. Tittelen «Utfor» spelar på at biblioteka skal […]

Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Samlet støtte: 350 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: – Biblioteka i Møre og Romsdal har god kjennskap til FN sine berekraftsmål – Biblioteka som deltek i prosjektet er i stand til å arbeide strategisk med FN sine berekraftsmål […]

Biblioteket – ein trygg møteplass?

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Samlet støtte: 280 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020

Mål: Prosjektet skal utvikle ei handbok/kursmal for korleis biblioteka skal møte utagerande brukarar og vanskelege situasjonar i kvardagen på ein måte som ivaretar ikkje berre den aktuelle brukaren, men også skaper […]

Temasekk – lesestimulering for småskolen

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Samlet støtte: 154 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Styrke leselyst og leseglede i målgruppa 1-4 klasse gjennom å tilby temabaserte sekkar med eit innhald beståande av bøker, konkretiseringsmateriell og rettleiing.