Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 950 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Sølvberget ønsker å videreutvikle sin lange erfaring med lesestimulering for voksne og barn på fysiske arenaer, med en utvidelse også i retning digitale arrangement

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 600 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020

Mål: Målet for et nyskapende og kreativt samarbeid mellom Sølvberget bibliotek og kulturhus og Museum Stavanger, MUST, er å gi publikum i Stavanger og Rogaland et bedre helhetlig tilbud innen kunnskapsformidling [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018

Mål: Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for tredje gang på Sølvberget 4. - 6. februar 2019. Formålet er å skape en [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Hensikten med prosjektet er å utvikle en medlemskapsmodell gjennom brukerinnsikt for å sikre vekst, profesjonalisere vår kundepleie og sikre at persondata og nye personaliserte tjenester i nytt biblioteksystem er i [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende og framtidige behov for bibliotekenes biblioteksystem, samt gjennom en grundig prosess med ulike tilbydere velge et konsept som oppfyller disse kriteriene.

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Vi ønsker å arrangere Nordisk barnebokkonferanse på Sølvberget, Stavanger bibliotek 6. - 8. februar 2017. Konferansen ble arrangert for første gang 2. - 4. februar 2015. Målet var å etablere [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Vi skal arrangere en nordisk konferanse om barne- og ungdomslitteratur på Sølvberget 2. - 4. februar 2015. Målet er å skape en attraktiv barnelitterær møteplass for formidlere, forskere, forlag, forfattere [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 130 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Metode for kartlegging av arbeidsprosessene og tidsbruken med hensyn til innkjøp, registrering og klargjøring i storbybibliotekene. Metoden skal avdekke forskjellene mellom bibliotekene og synliggjøre prosesser som bør effektiviseres og hvordan. [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 130 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: Lage en strategi for partnerskap og sponsing som støtter opp om Sølvbergets visjon og tar utviklingen videre enn de kommunale midlene tillater og samfunnsoppdraget krever.

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 1 200 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: Sølvberget ønsker å gi ansatte og brukere av biblioteket helt nye kunnskaper og opplevelser ved hjelp av wayfinding . Vi ønsker å være nyskapende og framtidsrettede i valg av metoder [...]