Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Sommerles i Folkehallen Sørmarka Arena

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet med Sommerles i Folkehallen er å nå bredere ut på nye arenaer til flere barn og deres familier. Vi vil særlig nå ut til de barna som av ulike […]

Bibliotekets litteraturpris

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Målet for prosjektet er å etablere Bibliotekets litteraturpris som et kjent, varig, felles nasjonalt formidlingstiltak for voksne.

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: – Få voksne til å lese mer – Gi bibliotekene i hele landet nye, felles verktøy for formidling – Skape oppmerksomhet og engasjement rundt bøker som både har bred leserappell […]

Nordisk Barnebokkonferanse 2023

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for femte gang 6. – 8. februar 2023. Målet er å være en felles, nordisk […]

Leselyst skaper vi på morsmålet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Innbyggere med et annet morsmål enn norsk er prosjektets hovedmålgruppe. Om vi skal ta alvorlig samfunnsoppdraget om å tilby et likeverdig tilbud til alle innbyggerne, bør vi å styrke tilgangen […]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 300 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Vi ønsker å utforske og etablere metoder for samarbeid med både sivilsamfunn og offentlige virksomheter om å bevare og styrke aktive, lokale fellesskap i kommunedelene Finnøy og Rennesøy. Gjennom å […]

Digitale arrangementer fra Sølvberget (A)

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Vi ønsker å etablere digitale arrangementer for ulike målgrupper. Til sammen vil rundt 20 slike arrangementer produseres og distribueres ved hjelp av støtten. Gjennomslaget vil måles på ulike måter. For […]

Sølvberget medieproduksjon

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 950 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Sølvberget ønsker å videreutvikle sin lange erfaring med lesestimulering for voksne og barn på fysiske arenaer, med en utvidelse også i retning digitale arrangement

Lånekortet – en billett til framtida

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 600 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020

Mål: Målet for et nyskapende og kreativt samarbeid mellom Sølvberget bibliotek og kulturhus og Museum Stavanger, MUST, er å gi publikum i Stavanger og Rogaland et bedre helhetlig tilbud innen kunnskapsformidling […]

Nordisk barnebokkonferanse

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018

Mål: Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for tredje gang på Sølvberget 4. – 6. februar 2019. Formålet er å skape en […]