Brukerstyrt innlevering for åpen tilgang

Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap, Innsatsområder, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2019, 2020

Søknad

Mål

Utrede og anbefale hvordan lokale digitale løsninger for innlevering, bedømming og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver og avhandlinger skal utvikles i lys pågående nasjonal utvikling.

Beskrivelse

Masteroppgaver og avhandlinger er vitenskapelige produksjonen som må gjøres åpent tilgjengelig for allmenheten. Prosjektet skal foreslå effektive arbeidsprosesser og selvbetjente løsninger.

Det er en utfordring at de fleste IT-systemer i sektoren ikke er selvbetjente, selv om det foreligger tydelige forventinger om tjenester med brukeren i sentrum i det offentlige. Det er et behov for å oppnå brukervennlige og effektive arbeidsprosesser, og handlinger bør i større grad være brukerstyrt. Ikke bare vil det medføre kvalitative gevinster for brukerne, men sektoren vil også spare arbeidsressurser.

Videre arbeid med Nasjonalt vitenarkiv (NVA) vil være en viktig premiss for prosjektet. Erfaringene fra tidligere samarbeidsprosjekt i sektoren tydeliggjør viktigheten av å arbeide lokalt (og koordinert på tvers av institusjonene), for å utvikle løsninger tilpasset institusjonelle behov, men samtidig gjøre det mulig å bygge på disse løsninger når de dekker behov nasjonalt. UH-sektoren trenger å skape gode modeller for utviklingsarbeid på tvers i sektoren.

Prosjektet vil:

1) Utrede lokale prosesser og behov for innlevering, bedømming og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger, og se dette i lys av allerede eksisterende nasjonale systemer og pågående utvikling av disse.

2) Fremheve behov for utvikling og skissere løsninger for kobling mellom lokal utvikling og de (kommende) nasjonale løsningene for vitenarkiv, og synliggjøre muligheter for å videreutvikle fellesløsninger i et nasjonalt utviklingsmiljø som bruker hverandres tjenester.

3) Utrede løsning og utarbeide kravspesifikasjon for selvbetjent grensesnitt for redigering av metadata og valg knyttet til masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger knyttet til eksisterende lokale system.

4) Prosjektet skal foreslå løsninger for lokalt arbeid som behøves for at masteroppgaver og avhandlinger blir overført og tilgjengeliggjort i nasjonale systemer. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å gjøre vitenskapelig kunnskap tilgjengelig for allmenheten.