Sølvberget medieproduksjon

Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:950 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2019, 2020, 2021

Søknad

Andre filressurser

Mål

Sølvberget ønsker å videreutvikle sin lange erfaring med lesestimulering for voksne og barn på fysiske arenaer, med en utvidelse også i retning digitale arrangement

Beskrivelse

Vi ønsker å starte vår beskrivelse av søknaden med et helt ferskt eksempel:

Vi har nettopp gjennomført et digital arrangement Vi døgner med Kielland, en streamet live lesing uavbrutt i 24 timer. . Dette ble laget som en TEASER før åpningen av Kiellandsenteret den 18. februar. På 24 timer ble det lest Kiellands noveletter, romaner og essay - tekster av 72 personer 20 minutter hver. Slike maratonsendinger og fremstøt ville vært nesten umulig å arrangere kun fysisk. Derfor samarbeidet vi med streamingleverandører og Rogalands avis, sistnevnte la det ut på sin plattform, vi via facebook. Via Sølvbergets facebook side og plattformen vi brukte via Rogalands avis har vi hatt 12.228 visninger. Slik blir høytlesing til breddelesing, og Alexander Kiellands forfatterskap har nådd ut til mange nye lesere og forhåpentligvis stimulert til nylesing av hans forfatterskap
.
Vi har allerede noe kompetanse på, og utstyr for streaming og podcast, og ønsker å utvide vår lesestimulering og arrangementsvirksomhet ved å bruke alle deler av biblioteket. Dette vil kreve noe fysisk tilrettelegging. I Sølvberget skal det foregå både arrangement og digitale sendinger for alle som ønsker å oppleve, se og lytte. Dobbel effekt – arrangement på stedet, og hvorenn du måtte befinne deg.

a)For å få til dette må vi styrke nåværende kompetansen ved å utvikle en egen redaksjon i bibliotek, ledet av en redaksjonssjef og en produksjonsansvarlig.

b)I tillegg til streaming og podcast av arrangementsserier og enkeltarrangement med eksterne aktører, vil vi skape og utvikle nye programkonsept med utgangspunkt i de ansattes store litteraturkompetanse.

c)Kompetanse
- Vi har allerede noe film- og lydkompetanse, som vi ønsker å videreutvikle og styrke.
- Vi har lesersørvis-kompetanse som allerede er godt utviklet og som kan videreutvikles og forsterkes med tanke på overføring digitalt.
- Vi trenger kursing i presentasjonsteknikk for TV. Hvordan oppføre seg foran kamera?
- Videreutvikling av både kompetanse og utstyr for streaming

d)Nyskapende
- Høytlesing i bibliotekets studio blir breddelesing gjennom streaming på aktuelle plattformer ( jfr. Eks. innledningsvis om VI DØGNER MED KIELLAND.)
- Jobbe med utvikling av programkonsept med tanke på digital litteraturformidling
- Utfordre ansatte innen denne formen for formidling
- Digital formidling for flerspråklige på deres morsmål, vil åpne biblioteket for flere grupper som ønsker å delta på arrangement.
- Invitere publikum som formidlere. F. eks. Publikum intervjuer/ forteller om sin drømmeforfatter