Bibliotekets litteraturpris

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:300 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Målet for prosjektet er å etablere Bibliotekets litteraturpris som et kjent, varig, felles nasjonalt formidlingstiltak for voksne.

Beskrivelse

Bibliotekets litteraturpris ble delt ut for første gang i 2022. Prosjektet er fremdeles i etableringsfasen. Vi søker om støtte et andre oppstartsår for å ha en reell mulighet til å bygge opp et aktivt og fruktbart nettverk mellom så mange som mulig av landets biblioteker. Det videre arbeidet bygger på fjorårets arbeid og fjorårets søknad om etableringsstøtte.

Litteraturprisen gir bibliotekene mulighet for samarbeid om styrket litteraturformidling mot voksne. I 2022 opplevde vi stort engasjement blant over 200 små og store folkebiblioteker i hele landet, som formidlet kortlista til sine lånere, presenterte prisen i sosiale medier og aktivt brukte kortlista til å rekruttere nye lesere og få folk til å lese mer.

I 2023 ønsker vi å bygge på den gode responsen fra det første året til å bygge et aktivt og produktivt nettverk mellom så mange som mulig av landets biblioteker. Det vil blant annet si:

– Vi vil fortsette med å utvikle og styrke metoder for deling av gode ideer til formidling knyttet til prisen mellom alle landets biblioteker.

– Vi vil gjøre det enkelt for alle å lage lesesirkler med utgangspunkt i de ti nominerte bøkene, og derfor utvikle et felles opplegg som hvert bibliotek igjen kan tilby sine lånere

– Vi trykker og sender ut plakater, brosjyrer og klistremerker til alle biblioteker som vil delta, anslagsvis 250-300 biblioteker

– Vi vil utvikle nettsiden for prisen videre slik at det blir enklere å dele og skape engasjement for prisen blant lånere og lesere i hele landet

– Vi vil utvikle en digital løsning for nominasjon til langlista, for å styrke forankringen for prisen i hele bibliotek-Norge

Om Bibliotekets litteraturpris: Landets åtte største bibliotek tok initiativ til prisen i 2023. Ansatte fra disse åtte bibliotekene utgjør prosjektets arbeidsgruppe og utvikler et bredt spekter av digital og fysisk formidling. Sølvberget har koordinatoransvaret for arbeidet i de to oppstartsårene 2022 og 2023. I 2024 vil stafettpinnen gå videre.

De nominerte til prisen velges ut ved at de ansatte ved storbybibliotekene nominerer bøker for voksne, som er utgitt på norsk de siste fem år til en langliste. Deretter velghes en kortliste ut gjennom diskusjon i en nominasjonskonferanse (i 2023 på Trondheim bibliotek)

Lesere og bibliotekansatte stemmer deretter på en kortliste, og lesernes og lånernes stemmer vektes til å telle 50% hver i utvelgelsen av vinneren.