Digital alfabetisering

Prosjekteier:Deichman
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2018, 2019

Søknad

Mål

Seniornett og Deichman har sammenfallende mål i å styrke den digitale alfabetiseringen i befolkningen, ikke minst blant de eldre generasjonene, der behovet er stort, men kunnskapen og motivasjonen ikke alltid på høyden. Et overordnet mål for prosjektet er at alle skal føle seg som deltakere i et samfunn der den digitale utviklingen representerer muligheter, ikke trusler. Behovene og utfordringene er imidlertid under endring, de er ikke de samme som de var for 20 år siden da datakurs og seniorsurf ble et innslag i folkebibliotek – rett og slett for å få folk på nett. Deichman og Seniornett ser derfor nødvendigheten av å kartlegge dette behovet og utvikle tilbud, metoder og en form som treffer dagens behov og oppfyller målsettingen om å styrke den digitale kompetansen i befolkningen, særlig blant de eldre generasjoner. Prosjektet er et pilotprosjekt, hvor målet er å utvikle et innhold som kan rulles ut flere steder i landet.

Beskrivelse

Prosjektet utforsker og konkretiserer hvordan frivilligheten og det kommunale biblioteket kan arbeide sammen på en bærekraftig måte over tid. For å oppnå gode resultater på sikt er det avgjørende å utvikle gode samarbeid og samarbeidsformer mellom bibliotek og andre aktører. Folkebibliotekene samarbeider med en dekke institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i innholdsproduksjonen, men mangler i mange tilfeller en plattform for samarbeid for å utvikle de mer varige partnerskapene. Dette prosjektet undersøker og etablerer rammer for mer langsiktige samarbeid mellom flere aktører. Det er derfor også interessant å trekke inn en tredje samarbeidspartner, for eksempel fra næringslivet.

I tillegg vil Seniorsurfdagene få et fornyet innhold og også t nytt navn. Den årlige markeringen er en måte å synliggjøre både behov og tilbud, og er en landsdekkelde kampanje som setter fokus på det arbeidet som gjøres og tilbudet som finnes gjennom hele året.

Organisering av prosjektet
- Prosjektet vil ha en prosjekt- og styringsgruppe med medlemmer fra Seniornett Norge, Deichman og eventuelt en tredjepart.
- Det settes ammen en fokusgruppe med deltakelse fra flere generasjoner for å analysere og sjekke av behovene knyttet til «digital alfabetisering» blant de eldre generasjoner.
- Deichman holder prosjektledelsen.