Fremtidens historiefortellere – litterær formidlingsdugnad for og med kidza

Prosjekteier:Deichman
Samlet støtte:600 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Mål

- Drive systematisk oppsøkende bibliotekvirksomhet med mål om å nå alle 8. klassinger i Oslo i to-årig pilotprosjekt
- Utviklings-/breddeprosjekt for hele fylket som inkluderer alle bydeler
- Gjennom mengdetrening å utvikle og bygge ny formidlingskompetanse blant ansatte, spesielt blant barne- og ungdomsbibliotekarene
- Lære og øke kompetanse ved å GJØRE. Teste ut ny metodikk, lære nye metoder
- Ved aktiv bruk av grafiske romaner/tegneserier, spre kunnskap fra fagavdelingen “Serieteket” i Deichman ut til bibliotek i hele fylket
- Økt kompetanseheving rundt formidling av tegneserier
- Bygge erfaring og kompetanse og direkte prøve ut metoder for formidling (også digitale) som på sikt kan inngå i daglig drift
- Invitere ungdom inn i nye litterære verdener, der dypdykk i grafiske romaner og produksjon av egne fortellinger inngår
- Invitere 8. klassene til å produsere digitalt innhold sammen med ungdommene i Storbybiblioteksatsningen (søknad B)

Beskrivelse

Deichman nærer en dyp bekymring for hvordan bibliotekene skal gjøre seg relevante for en av gruppene vi per i dag når i altfor liten grad: ungdom 13-20 år. Hvordan får vi gjort oss relevante for disse som er over i tenårene og har medievaner ingen av oss ansatte har? Disse er fremtidens kulturkonsumenter. Vanene de får nå og måten vi møter dem, kan bli avgjørende for hvilken rolle biblioteket, som en av de de store kulturinstitusjonene, spiller i livet deres når de blir voksne. Forskning viser at kulturvaner vi etablerer som unge, beholder vi i stor grad.

Deichman søker om støtte til å øke ansattes kompetanse og erfaring med å formidle til de som nettopp har startet på ungdomsskolen. Helt i starten av ungdomsskolen mener vi er et ypperlig tidspunkt for å møte alle Oslos unge, eksponere dem for inspirerende litteratur, invitere dem inn i kreativ og aktiv formidling, alt sammen for å lokke dem inn i nye litterære verdener.

For å fenge flest mulig, ønsker vi å samarbeide med mestere i et medie mange ungdom liker, nemlig tegneserier. Tegneserieskapere og dyktige barne- og ungdomsformidlere kan gjensidig forsterke hverandre og skape nye formidlingsformer for litteratur for alle Oslos 8. klassinger.

Vi er et stort fylke, og med vårt nye hovedbibliotek, har vi mye å utforske når det gjelder formidling. Ungdomsformidling er et område vi har lyst til å gjøre et løft og en innsats på, og vi ønsker å bruke bredden av ressurser og kunnskap en stor organisasjon representerer ut i arbeidet. Å nå hele fylkets 8. klasser på en skikkelig måte og utvikle nyskapende former for formidling tar tid, og vi søker derfor om to-årig prosjekt.

Bakgrunn
Tegneserier, eller grafiske barne- og ungdomsromaner, er den mest hurtigvoksende barne- og ungdomsbokgenren for tiden i Norge. Utgivelsestempo i forlagene og utlån av genren følger hverandre, og begge øker. Deichman ønsker å bruke interessen for genren for å invitere flere i ungdomsskolealder inn i litteraturen. Genrens format, der både tekst og bilde er likeverdige virkemidler, inviterer også grupper som sliter med språk eller tekst inn i bøkenes verden. Slik bringer vi litteratur til nye grupper.

Plan for arbeidet
- Hvert lokalbibliotek i hele fylket fordeler 8. klassene mellom seg. Målet er at alle klasser får besøk på egen skole, fortrinnsvis i skolebiblioteket dersom smittevern og praktiske hensyn gjør dette mulig.
- Hvert lokalbibliotek lager et formidlingsopplegg i samarbeid med en etablert tegneserieskaper, med sterk faglig støtte fra Deichmans fagavdeling for tegneserier, Serieteket. Vi ser for oss en leken og entusiastisk type formidling av et medie som er kult og tøft, gjerne med digitale elementer.
- Deichman reiser rundt til skolene og møter ungdommene på hjemmebane. Deichman har med bøker, i hovedsak grafiske romaner, og et team av formidlere: barne- og ungdomsbokbibliotekarer og etablerte tegneserieskapere. Ungdommene får presentert tegneserier på nye måter, og de får se hvordan en tegneserieskaper tenker, skaper historier og tegner.
- Skolebiblioteket beholder boksamlingen i en periode etter besøket for lokalt utlån.
- Klassene inviteres etter noen uker til tegneserieverksted, enten på eget skolebibliotek, i Bjørvikas MakerSpace eller annet egnet sted. Dette vil variere ut fra lokale forhold. Der oppfordres de til å fortelle og skape sine egne historier. 8. klassene fremstilles som fremtidens historiefortellere, vi vil lære dem å bruke stemmen sin og inviterer dem til å fylle våre hyller med historier som ennå ikke finnes.
- På sikt kobles ungdomssatsningene sammen - materiale produsert i 8. klasseprosjektene stilles digitalt ut på Deichmans nettside i en gallerifunksjon, kobles med unges produksjon av digitalt innhold (ideene fra søknad B, Storbybibliotek), presenteres for mulig samarbeid med utstillingsansvarlig i Bjørvika m.m.
- For å nå alle 8. klasser i fylket, vil vi trenge mange formidlere. Ved å utvikle nye typer formidling og få øvd seg mange ganger, mener vi at en stor gruppe ansatte vil få betydelig økt formidlingskompetanse.

Ved å møte alle 8. klassinger i Oslo med et godt og nyskapende formidlingsopplegg, tror vi også at flere unge kan bli litterært inspirerte og terskelen mot å lese på egenhånd senkes.

Vi vet at nybrottsarbeid tar tid om man virkelig skal få forsket godt og gjort nok erfaringer. Vi søker derfor om to-årig varighet for prosjektet. År to vil vi eksperimentere med større nasjonal synlighet, f eks digitalt galleri/publisering/samarbeid med forlag.

Prosjektet vil fungere som en opplæringsplan for barne- og ungdomsbibliotekarene i alle fylkets bibliotek. Formidlingsmetodikken og erfaringene formidles mellom ansatte på lokalbibliotekene innenfor Oslo fylke underveis i prosjektet, og på sikt, nasjonalt. Andre mål er økt utlån og lesing i målgruppen 13-15 år, lavere terskel mellom å konsumere og å produsere litteratur, erfaring med å la sin stemme høres i verden og å bevisstgjøre unge om at de er fremtidens historiefortellere.