Harry og Roger leser norsk billedbog

Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2017, 2018

Søknad

Mål

Formidle moderne og klassisk norsk barnelitteratur gjennom flere virkemidler. Vise forskjeller i estetikk, samfunnsbilde og barnebøkers «budskap», sett over et tidsspenn på 120 år.

Beskrivelse

Dette er et barnelitteraturprosjekt hvor vi ønsker å formidle og framheve to bildebokforfatterskap med 120 års avstand mellom seg, for å se på likheter og forskjeller – både ut fra en litterær lesemåte, og ut fra en lesemåte som studerer kulturelle avtrykk i bøkene: hva sier de om Norge, norsk kultur og norske lesemåter i sin samtid.

Lest som kulturuttrykk vil bøkene, sammen og hver for seg, også være et svar på - og en indirekte ironisk kommentar til, hva som eventuelt menes med at innvandrere må gjøre seg kjent med "norsk kultur".

Norsk billedbog for børn (1888) av forfatteren Elling Holst (1849-1915) og illustratøren Eivind Nielsen (1864-1939) kalles den første norske bildeboka for barn med fargebilder.

Ragnar Aalbu (f 1966) fra Oppdal/Oslo er en kjent og etablert barnebokillustratør og –forfatter. Han debuterte med «Fokus på ku» (2004) og har utgitt 15 egne bildebøker i tillegg til illustrasjoner i andres bøker. De tre bøkene om Harry og Roger (2007, 2009, 2011 – samleutgave 2016) skildrer et vennskap mellom en moskus og en fjellrev i et stilisert fjellandskap med absurdkomiske hendelser.

Mange av tekstene i «Norsk billedbog for børn» er fremdeles sentrale innenfor det allmennkulturelle og barnelitterære repertoaret. Andre tekster kan best forstås ut fra de sosiale, kulturelle og litterære konvensjonene som datidens familier og barn levde under. Aalbus forfatterskap er både interessant i seg selv, og en interessant innfallsvinkel til ulike stiler og former i moderne norske bildebøker. Bøkene har mange innslag av verbale og visuelle ordspill, noe som bidrar til høyere språklig bevissthet hos tilhørerne.

Prosjektet skal realiseres gjennom 12 deltagende bibliotek fra Sør- og Nord-Trøndelag. Disse er ikke valgt ut ennå, men alle folkebibliotekene i fylkene vil bli invitert til å melde seg på ved prosjektstart.

Formidlingsformer omfatter
- Kunnskapsproduksjon fra prosjektledelsen i form av plakater/vandreutstilling, nettsted og blogg.
- Formidling til bibliotekansatte om barnelitteraturhistorie og barnebokas stil, språk og virkemidler.
- Formidling i skole og barnehage gjennom høytlesningsstunder, utstillinger, bokprat, forfatterbesøk og formingsaktiviteter.
- Formidlingsaktivitet i biblioteket gjennom høytlesningsstunder, utstillinger, bokprat, forfatterbesøk og eventuelle formingsaktiviteter i egen regi eller gjennom samarbeid med skole og barnehage.
- Leserapporter og andre tilbakemeldinger fra bibliotek, skole og barnehage – formidlet på bloggen.
- Lesning av bøkene i familie- og mødregrupper for innvandrere, eventuelt kombinert med utflukter til besøksgårder og fjellturer i regi av samarbeidspartnere som turlag og Røde Kors.