Bibliotekdebatten 2016

Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:40 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016

Søknad

Mål

Bibliotekdebatten under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer har som mål å være med på å sette biblioteket på dagsorden under litteraturfestivalen hvert år.

Beskrivelse

Oppland fylkesbibliotek har siden 2011 arrangert bibliotekdebatter under Norsk Litteraturfestival i mai i samarbeid med Norsk Bibliotekforening og Norsk Litteraturfestival. Ved tildelingen av utviklingsmidler for 2015 ble fylkesbiblioteket bedt om å vurdere om Nasjonalbiblioteket kunne ha en mer aktiv rolle i forbindelse med bibliotekdebatten. Et samarbeid med Nasjonalbiblioteket v/Monica Helvig om innhold i debattene er avtalt og igangsatt.
Debattene er en integrert del av litteraturfestivalens program og setter søkelyset på aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet hvor bibliotek har en viktig rolle. Bibliotekdebattene har blitt et etablert og populært arrangement under litteraturfestivalen med nasjonal interesse og nedslagsfelt. Debattene strømmes direkte og når dermed ut til flere. De legges også ut på YouTube. Sosiale medier (facebook, twitter og blogg) blir brukt aktivt i forbindelse med debattene.
I år er temaene for debattene biblioteket som integreringsarena og en litterær debatt hvor vi spør hvor de nye, unge forfatterene som kritiserer samfunnsutviklingen er. I tillegg til debattene vil vi i år arrangere et bibliotekseminar om biblioteket som arrangør av debatter og andre arrangement, også under litteraturfestivalen. Her samarbeider vi også med Monica Helvig som er koblet på som rådgiver.