Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

BIBLIOTEKET SOM PODKASTER

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmål 1 Drammensbibliotekenes satsning på podkast som formidlingsverktøy styrkes. Ønsket resultat: Drammensbibliotekene har økt sin kompetanse, både teknisk og innholdsmessig, hos egne ansatte. Drammensbibliotekene er et regionalt kompetansesenter for podkast […]

GUTTA LESER! over hele Drammen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Øke lesemotivasjonen og utvikle sosiale ferdigheter hos de svakeste leserne på mellomtrinnet for på sikt å bidra til økt deltagelse i samfunnet, utjevning av sosiale forskjeller og forebygge utenforskap. Formalisere […]

Les´a!

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Formidle litteratur for ungdommer i Drammen, Holmestrand, Kongsberg og Øvre Eiker hele året Stimulere til leselyst blant ungdommer Medvirkning og dialog med ungdommer om prosjektet og tiltakene Tiltaket skal også […]

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 1 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: 1. Lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg og hvordan man kan tilrettelegge for god samskapning i nærmiljøet. 2. Undersøke og beskrive hvordan organiseringen […]

Løft blikket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: – Utvikle barnearealet i biblioteket til en mer attraktiv arena for småbarn og foreldre – Invitere småbarnsforeldre, både brukere og ikke-brukere av biblioteket til brukermedvirkning i utviklinga av småbarnsavdelinga. – […]

Et løft for spill i bibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 700 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: Gamebrarians-prosjektets hovedmål er å få videreutviklet bibliotek som en spillarena. Prosjektet vil oppnå dette gjennom en tredelt satsing. Vi skal: 1. Utvikle tre modellbibliotek for spill i Bergen, Oslo, og […]

Klar, ferdig, del!

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Klar, ferdig, del!-prosjektets mål er å gi ungdom en arena der de kan møtes og trives, samtidig som de kan ta i bruk og tilpasse ny teknologi for å skape […]

Hver gang vi møtes, har vi det bra

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Fjell bydel er den bydelen i Drammen med størst andel flerkulturelle. På Fjell skole er 85% av elevene flerspråklige. De har røtter i 30 ulike land. Drammen kommune har en […]