Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Rana bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Målet er å skape et tilflyttertorg som skal skape god integrering av arbeidsinnvandrere og tilflyttere. I dette ligger å ta imot, å skape bolyst, og å knytte tilflytterne til etablerte [...]

Digital bokinspirasjon i Nordland

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Rana bibliotek

Samlet støtte: 900 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Prosjektet er et samarbeid mellom bibliotek spredt over hele Nordland. Prosjektet vil foregå både sentralt i regi av Rana bibliotek og lokalt i de samarbeidende bibliotekene. Avhengig av rekruttering av [...]

Lokaldebatten

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Rana bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: 1) Etablere biblioteket i Rana som en arena for debatt basert på aktuelle saker som er oppe i media og gjenstand for diskusjon og meningsutvekslinger. 2) Bidra til økt engasjement [...]