Kulturfondstafetten

Kurs
Kursmateriell

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF). FiF er et samarbeid mellom 10 fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Hva er målet med kurset?

Målet med kurset er å gi bibliotekansatte kjennskap til nye kulturfondbøker.

Kulturfondstafetten gir bibliotekansatte en øvingsarena for digital formidling i form av videoboktips og bruk av Lesersørvismetoden.

Oppbygging av kurset

Kurset består av bokpresentasjoner laget av ansatte i norske folkebibliotek. Presentasjone kan sees bolkvis i hvilken som helst rekkefølge. Vi anbefaler at det organiseres fellesvisninger på personalmøter gjennom året. Det vil legges ut presentasjoner fra flere fylker etter hvert som det sendes flere puljer med kulturfondbøker til bibliotekene.

Hvordan fungerer kurset?

Velg hvilken bolk du ønsker å se i menyen til venstre. Bøkene er presentert i spillelister. Når man har sett første bokpresentasjon, går spilleren videre til neste i spillelista. Det er enkelt å få oversikten over enkelttitlene i spillelista. Klikk på de tre strekene øverst til høyre i fremviseren, så kommer det opp en liste over titlene, og man kan velge fra lista, slik:

Skru på teksting ved å klikke på tekstsymbolet nederst til høyre, her:

Det er mulig å laste ned utskriftsbare lister under «materials» i menyen øverst.

Innkjøpsordningene og organiseringen av Kulturfondstafetten

Norsk kulturråd styrker norsk språk og litteratur gjennom innkjøpsordningene for litteratur. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfattere, som produksjonsmidler til litteratur. I bibliotekene kalles de innkjøpte bøkene kulturfondbøker, og de gjøres tilgjengelig for bibliotekene av Biblioteksentralen etter avtale med Norsk kulturråd.

Bøkene gir et uvurderlig tilskudd til bibliotekenes samlinger, og bibliotekene har et kulturpolitisk ansvar for aktivt å formidle dem. Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert, men kurset gir bibliotekansatte muligheten til å få bedre kjennskap til de nye titlene.

Biblioteksentralen distribuerer bøkene til bibliotekene i ulike puljer utover året. I Kulturfondstafetten fordeler vi presentasjonen av puljene på ulike fylker. Formidlere i folkebibliotek rundt i fylkene presenterer bøkene for bibliotekansatte i hele landet, som videopresentasjoner.

Kulturfondstafetten presenterer voksenlitteratur, ikke barne- og ungdomslitteratur. Ordningen favner skjønnlitteratur i alle sjangre, sakprosa og oversatt litteratur. Vi vil presentere en stor andel av de innkjøpte titlene, men ikke riktig alt.

Hvem har laget kurset?

Kurset er laget av ansatte i norske folkebibliotek, koordinert av fylkesbibliotekene.

Kontaktpersoner i fylkesbibliotekene:

Rogaland
Gunhild Nordbø – gunhild.nordbo@rogfk.no

Innlandet
Linn T. Sunne – linn.t.sunne@innlandetfylke.no

Møre og Romsdal
Åshild Widerøe – ashild.wideroe@mrfylke.no

Vestfold og Telemark
Vibeke Stokka – vibeke.stokka@vtfk.no
Aase Wivestad – aase.wivestad@vtfk.no

Viken
Olga Skrinde – olgask@viken.no

Agder
Åse Haugland – ase.haugland@agderfk.no

Vestland
Anne Pihl – anne.haugen.pihl@vlfk.no

Start kurset

Kursinnhold

Litteratur utsendt frå mars til april 2022 - formidla av bibliotekfolk i Vestland
Litteratur utsendt fra januar til februar 2022 - formidlet av bibliotekfolk i Agder
Litteratur utsendt fra november 2021 til januar 2022 - formidlet av folkebibliotekene i Viken
Litteratur utsendt i oktober og november 2021 - formidlet av folkebibliotekene i Vestfold og Telemark
Litteratur utsendt fra juni til september 2021 - formidlet av folkebibliotekene i Møre og Romsdal
1 of 2