Introduksjon

Hva er målet med kurset?

Målet med kurset er å gi bibliotekansatte kjennskap til bøkene i Kulturrådets innkjøpsordning, samt å gi bibliotekansatte en øvingsarena for digital formidling og lesersørvis.

Oppbygging av kurset

Kurset består av bokpresentasjoner laget av ansatte i norske folkebibliotek. Cirka sytti prosent av bøkene for voksne som ble innkjøpt i 2021 er presentert i form av videoer og podkaster. Velg format og sjanger i menyen til høyre, og klikk på tittelen du ønsker presentert. Filmene åpnes i nytt vindu.

Skru på teksting ved å klikke på tekstsymbolet nederst til høyre i spilleren på Youtube.

Vi anbefaler at det organiseres fellesvisninger på personalmøter. Finn fram bøkene, se og hør om bøkene og snakk om dem.

Bakgrunn

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF). FiF er et samarbeid mellom 10 fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Kulturfondstafetten 2021 ble organisert som en stafett der fylkene i tur og orden presenterte bøkene etter hvert som bøkene ble sendt ut til bibliotekene. Presentasjonene ble lagt ut etter hvert som nye puljer med bøker ble sendt ut til bibilioteken. I etterkant har vi omorganisert presentasjonene i alfabetiske lister, slik at det blir enklere å finne fram.

358 bøker er presentert, 282 gjennom videoboktips og 79 gjennom podkast. Vi har gjennom dette formidlet 71% av bøkene fra Kulturrådets innkjøpsordningene for 2021.

Fortsettelsen

Presentasjoner av bøkene i 2022-ordningen kommer, men nå skal også publikum bli målgruppe for filmene og arbeidet blir organisert på en nye måte. Mer informasjon kommer etter hvert.

Hva er kulturfondbøker?

Norsk kulturråd styrker norsk språk og litteratur gjennom innkjøpsordningene for litteratur. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfattere, som produksjonsmidler til litteratur. I bibliotekene kalles de innkjøpte bøkene kulturfondbøker, og de gjøres tilgjengelig for bibliotekene av Biblioteksentralen etter avtale med Norsk kulturråd.

Bøkene gir et uvurderlig tilskudd til bibliotekenes samlinger, og bibliotekene har et kulturpolitisk ansvar for aktivt å formidle dem. Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert, men kurset gir bibliotekansatte muligheten til å få bedre kjennskap til de nye titlene.

Kontaktpersoner i fylkesbibliotekene

Rogaland
Gunhild Nordbø – gunhild.nordbo@rogfk.no

Innlandet
Linn T. Sunne – linn.t.sunne@innlandetfylke.no

Møre og Romsdal
Åshild Widerøe – ashild.wideroe@mrfylke.no

Vestfold og Telemark
Vibeke Stokka – vibeke.stokka@vtfk.no
Aase Wivestad – aase.wivestad@vtfk.no

Viken
Olga Skrinde – olgask@viken.no

Agder
Åse Haugland – ase.haugland@agderfk.no

Vestland
Anne Pihl – anne.haugen.pihl@vlfk.no