Kunnskapsorganisering

Norsk WebDewey

Et kurs som gir teoretisk innsikt og praktisk kunnskap om hvordan bruke Norsk WebDewey som verktøy for klassifikasjon.

Målet med dette kurset er at du på en oversiktlig måte skal forstå hvordan du kan bruke Norsk WebDewey som verktøy for klassifikasjon.

  • Nivå: Nybegynner, oppfriskning
  • Innhold: 6 leksjoner, 16 videoer
  • Ansvarlig for innhold: Nasjonalbiblioteket, OsloMet, Norsk biblioteksentral.