Norsk WebDewey

Eit kurs som gjev teoretisk innsikt og praktisk kunnskap om korleis du kan bruke Norsk WebDewey som verktøy for klassifikasjon.

Velkommen til kurs i Norsk WebDewey

Målet med dette kurset er at du på ein oversiktlig måte skal forstå korleis du kan bruke Norsk WebDewey som verktøy for klassifikasjon.

Her får du kunnskap om Deweysystemet, og du lærer å klassifisere frå grunnen av. I tillegg får du oversikt over verktøyet slik det er bygd opp og fungerer i dag, samt tips og triks til å nytte verktøyet i søkearbeidet. Kurset er utarbeida av autoritetar på området, og inneheld også filmar som viser verktøyet i praksis.

Nyfiken på om dette er noko for deg? Nettkurset vil gje nybyrjarar grunnleggjande kunnskap om klassifikasjon med Dewey,  og vere nyttig for dei som ikkje klassifiserar sjølve, men jobbar i bibliotek som brukar Dewey. Kurset kan óg nyttast som oppfrisking og som eit oppslagsverk for dei som har klassifisert ei stund. 

Reservebilde for bli med på nettkurs

Ansvarlig for innhold: Nasjonalbiblioteket, OsloMet, Norsk biblioteksentral

Kurset blei lansert hausten 2022

Kurset inneholder

  • 7 Leksjoner