Hvordan kan du bygge numre?

Denne delen av kurset viser hvordan du bruker nummerbyggingsmodulen.  

Det er to formål med nummerbyggingen: 

 • Kombinere to emner eller aspekter av et emne i ett felles klassenummer 
 • Hente mer findelt inndeling fra et annet sted i tabellen 

Nummerbyggingsmodulen hjelper deg trinn for trinn til å sette sammen et nummer riktig. Den holder for eksempel rede på hvor mange nuller du skal bruke. Som regel vil du få beskjed hvis du har gjort feil, men det er allikevel regler du må være klar over.   

Når du har bygd et nummer, kan du lagre det, velge forslag til registertermer, og dele det slik at det kan brukes av andre. Dette blir vist mer utfyllende i filmen under som viser eksempel 1. 

Det er fire måter numre kan settes sammen på: 

Hjelpetabell 1 Generell forminndeling 

Hjelpetabellene 2-6 

Sette sammen deler av hovedtabellen 

Spesielle hjelpetabeller i hovedtabellene 

Noen eksempler

Tilføyelse av numre fra Hjelpetabell 1:

Periodika om skogbruk: 634.905 

Her vises også hvordan nummeret blir lagret og delt, og hvordan registertermene velges ut. 

Tilføyelse av geografisk sted:

Skogbruk i Lunner kommune: 634.909482238 

Nummerbygging ved hjelp av elementer fra ulike steder i hovedtabellen: 

Økologisk dyrking av stikkelsbær: 634.72584 

Nummeroppbyggingsoppgaver:

Disse oppgavene dekker mange av problemstillingene du vil møte når du bygger numre. De består av tenkte titler til klassifikasjon og detaljerte løsningsforslag (i wordfil under). Vær obs på at numrene du skal bygge står i parentes bak oppgaven. Dette er fordi du her skal lære hvordan du bygger et nummer, ikke å lære å klassifisere.

 1. Tidsskrift om informasjonsteknologi (004.05)
 2. Jordskjelv i California (551.2209794)
 3. Krig i fotokunsten (779.935502)
 4. Heklemønstre for duker (746.4340436)
 5. Matlaging fra Eritrea : de hundre beste oppskriftene (641.59635)
 6. MRI ved muskelsykdommer hos barn (pediatri) (618.927407548)
 7. Innvandring til Polen fra Ukraina (304.84380477)
 8. Arbeidsrett i EU (344.2401)
 9. Setesdal i oldtiden (936.8313)
 10. Fredrikstad på 1800-tallet (948.233103)
 11. Reiseguide til Moldova (914.7604)
 12. Samling dansk poesi av flere forfattere fra 1900-tallet (839.811708)
 13. Arktis i norsk litteratur (Historie, beskrivelse, kritisk vurdering av verker i mer enn én litterær form) (839.820932113)
 14. Norsk for ukrainere (439.8282491791)
 15. Bosnisk-Norsk ordbok (oppslag kun på polsk) (491.83933982)
 16. Bergen Fremskrittsparti (324.248103809483631)
 17. Lungekreft : matematisk modellerering (616.99424015118)
 18. Hverdagslivet i Grimstad under andre verdenskrig (948.31220414)  
 19. Cellebiologi hos kransalger (571.629839)
 20. Beethovens strykerkvartetter [kritikk] (785.7194092)
 21. Konkursstatistikk etter økonomisk nivå (332.750862021)