Anbefalinger til bruk av Dewey i Norge

Etter å ha gått gjennom dette kurset har du lært det grunnleggende om Deweys desimalklassifikasjon. Det gjør deg i stand til å klassifisere fra grunnen av, og å forstå hva klassekoder uttrykker og hvordan de er bygd opp. Klassifikasjonsskjema ligner en del på hverandre, så du har også et grunnlag for å forstå andre klassifikasjonsskjema. Særlig Universell desimalklassifikasjon, som er det nest mest brukte skjemaet i Norge, ligner mye på Dewey.

Det er opprettet en norsk emnedatakomité som gir Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet råd når det gjelder kunnskapsorganisering. De har utarbeidet retningslinjer for bruken av Norsk WebDewey, og disse retningslinjene er med på å sikre en konsistent bruk av Dewey i Norge.

Det er lurt å bruke litt tid på å sette seg inn i disse retningslinjene, som blir jevnlig oppdatert. Sist oppdatering var i november 2022.