Introduksjon

Velkommen til kurs i Norsk WebDewey

Målet med dette kurset er at du på en oversiktlig måte skal forstå hvordan du kan bruke Norsk WebDewey som verktøy for klassifikasjon.

Kurset består av seks leksjoner:

  • Et historisk bakteppe som forklarer hensikten med bibliotekklassifikasjon, og hvordan Dewey blir brukt som system i dag.
  • Grunntrekkene i hvordan Dewey er bygd opp.
  • Hvordan verktøyet for å klassifisere fungerer i WebDewey.  
  • Nummerbygging med øvingsoppgaver.
  • Hvordan Dewey kan brukes i søk.
  • Anbefalinger til bruk av Dewey

Vi anbefaler at du går gjennom kurset i den rekkefølgen modulene viser, men det er fullt mulig å hoppe inn der du ønsker eller bare gå gjennom de delene du har bruk for.

Kursprodusenter

Kurset er utarbeidet av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Biblioteksentralen og OsloMet. Det er Ingebjørg Rype (NB) i samarbeid med Marit Kristine Ådland (OsloMet) og Elise Conradi (Biblioteksentralen) som står bak de ulike leksjonene. Tonje Sivertsen (NB) har utarbeidet oppgavesettene, og Kari Margrethe Sabro (NB) har redigert video.

Brukerlisens

Alle folke- og skolebibliotek og fagbibliotek som bruker Dewey har lisens på Norsk WebDewey, og har fått brukernavn og passord. For å få full uttelling av kurset, er det nyttig å ha katalogen åpen samtidig. Hvis du ikke har brukernavn og passord, kan du henvende deg til Nasjonalbiblioteket for å få det: webdewey-lisenser@nb.no

Spørsmål eller tilbakemeldinger kan sendes til dewey@nb.no