Bruk av Dewey i søk og søketjenester

Dewey og søk

De aller fleste fagbøkene som finnes tilgjengelig i norske bibliotek har blitt analysert av en bibliotekar og plassert i deweysystemet basert på deres emnemessige innhold.

Dette betyr at vi har et rikt nettverk av underliggende data som kobler alle fagbøker sammen og setter dem i relasjon til hverandre. Kodene brukes for å angi hylleplassering slik at bøker blir plassert i faglig relasjon til hverandre. I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan vi kan bruke Dewey i søk og gjenfinning.

Søk i katalogen

De fleste biblioteksystemer indekserer deweykoder slik at de er søkbare. Forutsatt at du vet hvilken kode som representerer emnet du er interessert i, kan du søke direkte i søkefeltet. Under ser vi et søk etter emnet “slankekur” ved å søke etter deweykode 613.25:

Vi kan ofte utnytte den hierarkiske oppbyggingen i Dewey og utvide søket ved å fjerne siste siffer. I dette tilfelle, utvider vi trefflisten til å vise alt som handler om “ernæringslære” ved å forkorte nummeret til 613.2:

Ved å forkorte deweykoden med enda en siffer til 613, utvider vi trefflisten til å vise alt som handler om “personlig helse og sikkerhet”:

I tidligere leksjoner har du lært at deweysystemet er delvis syntetisk. Dette betyr at deweykoder kan bygges ved å sette sammen ulike komponenter. Med bygde numre mister vi muligheten til å dra nytte av den hierarkiske oppbyggingen som ellers kjennetegner deweysystemet. For eksempel er deweykoden “613.2082” bygget ved å sette sammen “613.2” (ernæringslære) og “H1-082” (kvinner). Her vil det være mulig å søke direkte på deweykoden, men uten godt kjennskap til deweysystemet, vil det være vanskelig å utvide søket. 

Søk i WebDewey

De aller færreste vet hvilken deweykode som representerer emnet man er interessert. Det er derfor nyttig å vite at det er også mulig å koble lokale kataloger til WebDewey og starte søket derfra. På denne måten kan du søke med ord for å komme frem til riktig deweykode, og deretter sjekke hva biblioteket har som er klassifisert med denne koden.

Når du søker i WebDewey, søker du etter tegn i ulike typer indekser. De mest kontrollerte av de språkbaserte indeksene er: 

  • Registeret, som inneholder deweyregistertermer på norsk
  • Relative Index (English), som inneholder deweyregistertermer på engelsk
  • Bibbi-emner (nynorsk)
  • Bibbi-emner (bokmål)
  • Humord
  • Realfagstermer
  • Bokbasen emner

Det er mulig å søke både nynorsk i Bibbi-emner, Bokbasens emner og Realfagstermer, og på engelsk i Relative Index (English), Humord og Realfagstermer. 

Når du har søkt med ord (enten i vanlig søk fra hovedsiden i WebDewey eller fra avansert søk, slik det er avbildet over) og kommet frem til riktig klasse, klikker du på “Lenke til katalog” i toppmenyen på høyre side av skjermen for å få frem en nedtrekksmeny med ulike kataloger som er koblet til ditt biblioteks WebDewey-bruker. 

Klikk på en av katalogene for å komme direkte til en treffliste med bøker klassifisert med den aktuelle deweykoden i katalogen. I eksempelet under har jeg klikket på “Nettbiblioteket” og får opp en ny fane med treff i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek på bøker som handler om slanking:

En annen måte å søke etter bøker med bruk av dewey er med verktøyet WebDewey Search. WebDewey Search er et åpent og gratis verktøy som ikke krever innlogging og som derfor passer fint å bruke i skranken. I WebDewey Search kan du finne frem til bøker på to måter: 

  1. Ved å navigere deweyhierarkiene
  2. Ved å søke etter registertermer

Navigasjon av deweyhierarkiene

Når du navigerer i deweyhierarkiene vil du til enhver tid se tre kolonner. Den første kolonnen viser deweykoden; den andre viser klassebetegnelsen knyttet til deweykoden; og den tredje viser hvor mange treff som finnes i Biblioteksøk på bøker med den aktuelle deweykoden. Siden Biblioteksøk er et fellessøk på de aller fleste bibliotekkataloger i Norge, kan WebDewey Search gi deg en god oversikt over hva som finnes tilgjengelig innen hvert fagområde i norske bibliotek.

Ved å navigere til 613.25 vil du se at det finnes 438 treff på dette nummeret i Biblioteksøk:

Klikk på treffantallet for å komme direkte til trefflisten i Biblioteksøk:

Søk etter registertermer

Du kan søke på bokmål og på engelsk etter termer i deweyregisteret. Trefflisten vil inneholde alle registertermer som inneholder søketermen. Dette er en fin måte å se hvordan ulike emner kan være spredt i ulike fagområder i deweysystemet. I følgende eksempel har jeg søkt på «ernæring» og får en treffliste som viser registertermer for ulike aspekter ved ernæring innen fagområdene biologi, dyrefysiologi, førskoleopplæring og helse:

Klikk på en av registertermene, så kommer du direkte til deweyklassen den tilhører i deweyhierarkiet, og kan derfra klikke deg videre til trefflisten i Biblioteksøk.

API

WebDewey Search er bygget med deweydata som er tilgjengeliggjort gjennom et API. Dataene er lisensiert av OCLC og kan brukes til utvikling av søk til bibliotek. Deweydata kan brukes for å videreutvikle søk i eksisterende kataloger eller til å utvikle nye søketjenester.