Formidlingsmetoder, Nye tjenester

Bibliotekdidaktikk

Bli tryggere i undervisningsrollen, og få inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og samarbeid.

Målet med kurset er å gjøre undervisningsbibliotekarer tryggere i undervisningsrollen. Vi håper dessuten at kurset kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til samarbeid på tvers av institusjoner.

Forkunnskaper

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, men det er en fordel om du har kommet i gang med egen undervisning eller jobbet i bibliotek en liten stund.

Omfang og tidsbruk

Avhengig av om du skumleser eller arbeider deg gjennom hele materialet på 50-60 nettsider, kan du regne med å bruke ca 5-10 timer.

Kursprodusenter

Kurset er utviklet av bibliotekansatte ved UIT, OsloMet, NMBU, Uio og NTNU, og har tidligere ligget på OsloMet sine sider.

Ansvarlig redaktør: Karen Marie Øvern,