Bibliotekdidaktikk

Bli tryggere i undervisningsrollen, og få inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og samarbeid.

Målet med kurset er å gjøre undervisningsbibliotekarer tryggere i undervisningsrollen. Vi håper dessuten at kurset kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til samarbeid på tvers av institusjoner.

Forkunnskaper

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, men det er en fordel om du har kommet i gang med egen undervisning eller jobbet i bibliotek en liten stund.

Reservebilde for bli med på nettkurs

Kursprodusenter: Kurset er utviklet av bibliotekansatte ved UIT, OsloMet, NMBU, Uio og NTNU. Ansvarlig redaktør: Karen Marie Øvern,

Omfang og tidsbruk: 5-10 timer

Kurset inneholder

  • 15 Leksjoner