Introduksjon til kurs i bibliotekdidaktikk

Om dette kurset

Gjennom dette kurset får du innblikk i hvordan noen av de klassiske pedagogiske teoriene spiller inn i vår praksis som undervisere. Du får også oversikt over noen av modellene og rammeverkene som brukes av undervisningsbibliotekarer, ulike verktøy, teknikker for å aktivisere studentene og eksempler på oppgaver som kan fungere i klasserommet.

Kurset er delt i tre hoveddeler. Den første delen tar for seg pedagogiske teorier og modeller, den andre delen diskuterer utfordringer og muligheter som undervisningsbibliotekarer kan ha og den tredje delen er en didaktisk verktøykasse hvor vi foreslår verktøy og metoder du kan ta i bruk når du underviser.

Målet

Målet med kurset er å gjøre undervisningsbibliotekarer tryggere i undervisningsrollen. Vi håper dessuten at kurset kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til samarbeid på tvers av institusjoner.

Forkunnskaper

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, men det er en fordel om du har kommet i gang med egen undervisning eller jobbet i bibliotek en liten stund.

Omfang og tidsbruk

Avhengig av om du skumleser eller arbeider deg gjennom hele materialet på 50-60 nettsider, kan du regne med å bruke ca 5-10 timer.

Kursprodusenter

Kurset er utviklet av bibliotekansatte ved UIT, OsloMet, NMBU, Uio og NTNU, og har tidligere ligget på OsloMet sine sider.

Ansvarlig redaktør: Karen Marie Øvern,

Bidragsytere:

  • Idunn Bøyum, Oslomet, Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag
  • Andreas Fagervik, NTNU Universitetsbiblioteket
  • Eystein Gullbekk, UIO Universitetsbiblioteket
  • Magnus Rom Jensen, NTNU Universitetsbiblioteket
  • Bettina Ludwig, NMBU Universitetsbiblioteket
  • Torstein Låg, UIT Universitetsbiblioteket
  • Hilde Westbye, UIO Universitetsbiblioteket
  • Karen Marie Øvern, NTNU Universitetsbiblioteket

Bidragsyternes egne tips: