Innledning

Vanlige utfordringer

Mange som underviser i bibliotek jobber mye alene eller i små team, og noen ganger kan det kanskje føles som om man er den eneste som har utfordringer. I denne delen av kurset skal vi se nærmere på noen utfordringer som undervisningsbibliotekarer ofte møter, men også noen av de mange mulighetene vi har. Vi har valgt å sette litt ekstra søkelys på samarbeid, kompetanse, planlegging, hvor integrert vi er (eller ønsker å være) samt det å undervise på nett. 

Alle som underviser skaper seg etterhvert både mer kompetanse og erfaring, og vi har tatt med noen personlige refleksjoner og historier fra bidragsyterne i dette kurset for å vise litt hvordan hverdagen som underviser kan være.

Dersom du nettopp har startet med undervisning håper vi at denne delen av kurset både kan sette i gang noen tanker om hva slags underviser du ønsker å være og hva du bør være forberedt på. Dersom du allerede er en erfaren underviser håper vi at du likevel får noen nye ideer og at du setter i gang din egen refleksjon rundt undervisningspraksisen din. 

Ilustrasjon: Colourbox.com