Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Lokalsamling 3.0

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Mål: Gjennom samskapning mellom innbyggere, lag og foreninger og regional ABM-sektor gjøre Lokalhistorisk kildemateriale tilgjengelig og kjent for innbyggerne i deltakende kommuner. Tromsø bibliotek har en av landets største samlinger [...]

Bestill en bokbuss

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Formidle til barn og unge utenfor biblioteklokalene, og nå frem til flere som ikke selv oppsøker biblioteket.

Litterær tirsdag 3.0

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Mål: Å gjøre biblioteket og litteraturen tilgjengelig for mennesker som ikke naturlig søker seg til oss i dag. Vi ønsker å utvide tilbudet til voksne der høytlesning og samtale rundt [...]

Litterær tirsdag

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Mål: å skape gode møter mellom mennesker der litteraturen står i sentrum. Vi ønsker å gi et tilbud til voksne der høytlesning og samtale rundt teksten står i fokus. Det [...]

Sommerbokbussen 2021-2022

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Målet for tiltaket er å få flere lånere, flere lesere og øke utlånet og kunnskapen om hva biblioteket tilbyr.

Bedre bibliotek til barn og unge

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 600 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018

Mål: Fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse. Utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal [...]

Byhistorisk kart over Tromsø sentrum

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Tromsø bibliotek

Samlet støtte: 150 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Målet er å lage et byhistorisk kart over Tromsø sentrum der du ved å gå inn på et kart kan klikke på de enkelte hus/adresser og få opp artikler om [...]