Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Resultatmål: Bygge og dele erfaringer med bibliotekfaglig fjernledelse av folkebibliotek. Effektmål: Sikre bibliotekfaglig utvikling og ledelse av bibliotek som ikke har ansatt egen bibliotekarkompetanse for å gi bedre bibliotektjenester.

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019, 2020

Mål: Skape, samle og dele kunnskap om integrering som er viktig for bibliotekene som integreringsaktører. Flerkulturelle personer har kompetanse og erfaringer. Ved at de bidrar med innhold til aktiviteter i biblioteket [...]

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Styrke bibliotekenes rolle som leverandør og arena for kvalitetssikret helseinformasjon til helsepersonell i primærhelsetjenesten og til befolkningen generelt, som alternativ til lavkvalitets informasjon som florerer på Internett. Helsefremmende kompetanse (Health [...]