Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Samarbeid på tvers

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Ålesund bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Mål: Teste ut og innføre nye og gode driftsformer i Ålesundsbiblioteka ved samarbeid på tvers, mellom: - Bibliotek og innbyggartorg - Folke- og skolebibliotek - Bibliotek og frivillige Legge til [...]

Aktiv formidling i Ålesundsbiblioteka

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Ålesund bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Ålesundsbiblioteka består av ti bibliotek av ulik størrelse og er et resultat av sammenslåingen av fem kommuner 1. januar 2020. Den nye storkommunen består av et areal på over 630 [...]

Et nytt rom for befolkningen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Ålesund bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Mål: Målet for prosjektet er å utrede hvordan bibliotekets filial i Spjelkavik kan bli en møteplass i bydelen. Fokuset vil være å utvikle en metode for å etablere nye samarbeid med [...]

Levende bøker

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Ålesund bibliotek

Samlet støtte: 42 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: 1.Å være et interessant, relevant, skapende og nytenkende bibliotek for flest mulige brukergrupper. 2.Vi har i dette prosjektet knyttet kontakt med en ny samarbeidspartner: "Jugendstilsenteret og KUBE". 3.Å få samtidskunst [...]