Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Ramsalt lesing; vi les Øygarden på langs!

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Øygarden bibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet er å setje fokus på leselyst, leseglede, trivsel og lesedugleik for alle elevane gjennom eit kommunalt leseprosjekt. Undermål: Vi vil slik leggje til rette for eit styrka samarbeid mellom [...]

Kassert,ikkje kasta. Redesign av bøker

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Øygarden bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019, 2020

Mål: Mål for prosjektet er å spreia og dela kunnskap om papiret og boka, om historie, prosessar og handverk. Prosjektet skal få oss til å sjå nærare på kreative prosessar rundt [...]

Debatt og opplevelser på tvers

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Øygarden bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Biblioteka i vest ynskjer å undersøkja korleis ein kan samarbeida om å skapa eit klima og ulike arenaer for debatt i dei fire samarbeidande kommunane. Vi vil inngå samarbeid med [...]

Ord i spreke spor

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Øygarden bibliotek

Samlet støtte: 250 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Gjennom å koble fysisk aktivitet, natur-, kultur-, og litteruropplevingar saman, ynskjer Sund folkebiblioek å vere ein ambassadør for folkehelsesatsinga. Vi vil utforske nye samarbeidsmodellar, ei annan type formidling og nye [...]