Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 80 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Utvikling av en modell for hvordan man utarbeider en bibliotekplan for en helhetlig utvikling av folkebibliotek i en ny kommunestruktur.

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 1 750 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Fornye folkebibliotekets tjenestetilbud på feltet referansearbeid og kunnskapsformidling, slik at dette møter dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt mål er å redefinere referansebibliotekaren som informasjonsveileder.

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016

Mål: Gjennom et forprosjekt utarbeide en prosjektplan der målet er å fornye folkebibliotekets tjenestetilbud på feltet referansearbeid og kunnskapsformidling, slik at dette møter dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt [...]

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Utvikle et verktøy for samlingsutvikling for folkebibliotek, der digitale medier og fysiske medier ses samlet. For å oppnå dette, kreves en kunnskapsinnhenting, og en analyse av hvordan folkebibliotek kan utnytte [...]

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 30 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Øke bevisstheten rundt biblioteksjefens nye redaktørrolle, i lys av endret formålsparagraf i Lov om folkebibliotek.

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 1 175 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore by/regionbibliotek. Utforme en modell som beskriver definerte brukersegmenter og relevante indikatorer, for utviklingen av et mer målrettet tjenestetilbud.