Morgendagens veileder

Prosjekteier:Tønsberg bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:1 750 000
Antall tildelingsår:3-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018, 2019, 2020

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Fornye folkebibliotekets tjenestetilbud på feltet referansearbeid og kunnskapsformidling, slik at dette møter dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt mål er å redefinere referansebibliotekaren som informasjonsveileder.

Beskrivelse

Store endringer i den teknologiske utviklingen de seneste 10-20 årene påvirker jobben til den tradisjonelle referansebibliotekaren. Brukerne blir mer og mer selvforsynte i informasjonsinnhentingen. Hvordan har dette påvirket arbeidet i referanseskranken? Og hva er veien videre?

Referansebibliotekarenes erfaring sier at antallet dype referansespørsmål har gått ned, og typen spørsmål også har endret seg, men det har vi ingen tall eller målinger på. Dette prosjektet ønsker å finne ut hva folk egentlig har behov for og hvordan bibliotekene best kan legge til rette for å tilfredsstille brukernes behov. Hva må veiledningsbibliotekarene kunne? Hvilke ressurser må de og brukerne ha tilgang til? Vi ønsker å utforske bibliotekarens rolle i referansesituasjonen. Vi har en antagelse om at det å være en referansebibliotekar mer og mer dreier seg om å være en god informasjonsveileder.

Konkrete resultatmål:
Fornyet kunnskap om brukernes kunnskap og behov i referansetjenesten
Fornyet kunnskap om ressurser i form av kilder, verktøy og metoder, som refeansebibliotekaren som informasjonsveileder trenger i framtiden
Fornyet kunnskap om ressurser som dekker brukernes behov i framtiden
Kunnskap om hvilken kompetanse som er nødvendig og relevant for referansebibliotekaren som framtidens informasjonsveileder
Fornyet kunnskap om relevante markedsføringsstrategier for informasjonsveiledningen i norske folkebibliotek

Effektmål:
Norske folkebibliotek jobber mer målrettet med informasjonsveiledning og har tilgang til relevante ressurser
Redefinerer referansebibliotekaren som informasjonsveileder.

Prosjektet er tenkt å gå over ca. 3 år og arbeidet er delt inn i arbeidspakker. Temaene for arbeidspakkene er: A: Brukergrupper, B: Kilder/verktøy/metoder, C: Bibliotekarrollen, D: Markedsføring. Nasjonalbiblioteket bevilget i fjor penger til et forprosjekt - Grevlingen revisited. Denne søknaden bygger på arbeidet som er utført i forprosjektet. I forprosjektet er det utarbeidet en prosjektplan som beskriver både milepæler, aktivitetsplan, budsjett, organisering og samarbeidspartnere. Den sendes som vedlegg til søknaden.