En god start.

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Asker bibliotek
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Mål

Kort og godt. Økt satsing på litteraturformidling og mulighet for å drive med oppsøkende bibliotekvirksomhet dvs. aktiv formidling av litteratur både ute og på biblioteket.

Beskrivelse

Dette er en sammensatt satsing. Tofte bibliotek, er et lite bibliotek ytterst på Hurumlandet som nå hører under Asker, har en hatt utrolig vellykket satsing på tilbud til barn og unge gjennom flere år. Vi har gått fra å være ett bibliotek som var lite besøkt med lavt utlån til å være et bibliotek som trekker barn og unge i hopetall. Og med økt besøkstall gikk også utlån opp. Det vi ønsker å få til nå er økt satsing på litteraturformidling uten at det går utover det tilbudet vi har stablet på plass. Vi innser at med den personalressursen vi har nå får vi ikke gjort det vi ønsker. Det vi ønsker er ressurs som kan reise rundt på skolene og barnehagene og vekke leselysten hos barn og unge. Drive aktiv litteraturformidling ute i feltet som vil også bidra til at vår ressurs på biblioteket vil ha mer tid til de skolene og barnehagene som absolutt vil besøke oss. Det vil være sånn at noen ganger besøker de oss og andre ganger besøker vi dem. At ungene møter oss både på skolen og på biblioteket ser jeg på som en veldig positiv ting. Vi ønsker sterkt satsing på litteraturformidling og får å få det til er vi avhengig av ekstra personal ressurser for å starte opp. Vi ser at drift og utvikling er vanskelig å få til med lite ressurser og da sitter vi fast i samme sporet. Med ekstra ressurs kan vi drive oppsøkende bibliotekvirksomhet til både barnehager og skoler.

Vi søker om 75.000,- kr som er det beløpet som vi kan søke om. Det beløpet vil gå til å dekke lønn til person som vil drive med litteraturformidling og oppsøkende bibliotekvirksomhet. Vårt bidrag vil være at vil bidra på alle måter til at vi får mest mulig ut av ressursen. Og vi garanterer ett godt samarbeid med vår eksisterende barne- og ungdomsbibliotekar. Det vil styrke vårt samarbeid med flere skoler og barnehager og nå ut til flere grupper. Ved at vi får inn ekstra ressurs vil det frigjøre tid hos vår barne- og ungdomsbibliotekar som vil kunne ha økt fokus på utvikling av digital litteraturformidling og opprettholde og utvikle vårt eksisterende tilbud. Et tilbud som gjør at biblioteket er fullt av unger, hver dag etter skolen. Mulighetene er mange her og potensialet er stort.

Vi har kontakt med. Tofte skole, Tofte ungdomsskole, Folkestad skole, Steinerskolen, Doktorgården barnehage og Ødegården barnehage. I første omgang ville det vært de vi ønsker å fokus på.

Viser til vår virksomhets plan der under formidling og utdanning er beskrevet vår plan og mål.

Bibliotekene på alle lokasjonene i kommunen driver målrettet arbeid med kunnskaps- og kulturformidling til barn- og unge. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med skoler og andre kommunale og private institusjoner. Biblioteket vil styrke samarbeidet med skolene i henhold til målene i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse.
• Videreutvikle og systematisere samarbeid med grunnskole og andre utdanningsinstitusjoner
• Tilrettelegge for gode arenaer for formidling for alle aldersgrupper.