Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Indre Østfold bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Tiltaket har som mål å fremme samarbeidet mellom videregående skolebibliotek og folkebibliotek i Indre Østfold kommune.

Prosjekteier: Indre Østfold bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: 1. Gjøre barn og unges vilkår for oppvekst og læring så like som mulig ved å bygge opp skolebibliotekene i samarbeid med folkebiblioteket 2. Finne best mulig samarbeidsmodell mellom folkebibliotek […]

Synlig på skolen

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Indre Østfold bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: – Vi vil gjøre folkebibliotekets tjenester bedre kjent blant ungdommen på videregående skole – Vi vil øke målgruppas bruk av folkebiblioteket Dette måles i utlån av ungdomsbøker, antall henvendelser, bruk […]

Biblioteket leser med barn i barnehagen

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Indre Østfold bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: – Få bøkene ut til de som er sjelden på biblioteket eller opplever lesestunder. Vi ønsker å øke antall årlige lesestunder som tilbys utenfor biblioteket for å nå dem vi […]

Ung LOUNGE

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Indre Østfold bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Ung LOUNGE skal bli ungdommens arena for debatt og engasjement, og fremstå som bibliotekets tilbud hvor deres interesser står i fokus. Målet er å tilby de unge en stressfri arena […]