Aktiv formidling på VGS i Indre Østfold kommune

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Indre Østfold bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Tiltaket har som mål å fremme samarbeidet mellom videregående skolebibliotek og folkebibliotek i Indre Østfold kommune.

Beskrivelse

Indre Østfold innbyggertorg og bibliotek (IB), i samarbeid med de to videregående skolene i Indre Østfold kommune (Mysen VGS, Askim VGS), planlegger å starte et prosjekt på tvers av folkebiblioteket og skolebiblioteket med formål å eksponere folkebiblioteket for en målgruppe vi har lite besøk av og sliter med å nå ut til. Tiltaket vil være frikjøp av folkebibliotekarers arbeidstid slik at vi kan etablere aktiv litteraturformidling på kommunens VGS.

Endemålet er å kombinere skolebibliotekarenes og folkebibliotekarenes kompetanse til å nå ut ikke bare til elever, men også lærere.

Per i dag har vi et samarbeid i Askim om språkkafe på tvers av bibliotekene. Vi bytter på å ha det i IBs lokaler og skolebibliotekets lokaler. I høst har vi også testet å ha en Shared reading-lesesirkel for en gruppe elever, og skolebiblioteket har benyttet Askim IB sin ungdomsbibliotekar i forbindelse med et leseprosjekt. Med andre ord har vi allerede prøvd oss på et samarbeid som det er gode forutsetninger for å bygge videre på. Vi har som mål å formalisere, systematisere og videreutvikle dette samarbeidet, samt muliggjøre mer arbeid på tvers som følge av et evt. tilskudd. Det er da naturlig å inkludere Mysen VGS i samarbeidet.

Formidling vi ønsker å gjennomføre:
– Shared reading-lesegrupper: Gi flere klasser tilbudet om lesesirkel.
– Språkkafé med litteraturformidling i Askim: I dag har vi lite litteraturformidling på språkkafeen. Vi vil fortsette med språkkafé hver andre uke vekselsvis på Askim IB og Askim VGS, men vi vil fokusere mer på litteraturformidling.
– Bokprat for lærere: Skolebiblioteket opplever at det er behov for kompetanse på nyere barne- og ungdomslitteratur til elevene på VGS. Vi tror det er nyttig å jobbe aktivt inn mot lærergruppa med dette, både for å gi dem større kompetanse og for å få dem med på «laget».
– Bokprat for elever i forbindelse med leseprosjekt.