Norsk WebDewey

Norsk WebDewey er fra 1. oktober 2015 gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon. Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Norsk WebDewey vil kun være tilgjengelig på nett, og den vil bli oppdatert løpende. Alle norske bibliotek får gratis tilgang til en grunnversjon av tjenesten.

Norsk WebDewey gir ny funksjonalitet både for klassifikatorer og brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer i gjenfinningsprosessen, og parallell søking på flere språk siden deweytermene kan mappes til blant annet svensk, tysk, og engelsk utgave.

Kommune- og fylkessammenslåinger i norsk webdewey

Kommune- og fylkessammenslåingene fører til endringer i Dewey. De første endringene ble publisert etter de første sammenslåingene i 2018, resten er publisert nå. En del kommuner har fått nye navn, noen har fått nye numre, og de tilhørende registertermene er endret. Du vil fortsatt kunne søke på det gamle kommune- eller fylkesnavnet og bli ledet til det nye. Det er også forklarende noter slik at du lett ser hvilke endringer som er gjort. Her kan du se liste over endringene med nærmere forklaringer.

Se liste over de nye numrene og mer utfyllende forklaringer her

Kontaktinformasjon

Henvendelser om klassifikasjonspørsmål kan sendes til dewey-sporsmal@nb.no

Henvendelser om WebDewey-verktøyet og oversettelser kan sendes til webdewey@nb.no

Henvendelser om lisenser, brukernavn og passord til WebDewey kan sendes til webdewey-lisenser@nb.no

Andre ressurser